Rodzaj świadczenia Czas Cena
Kinezyterapia:    
Terapia manulana 30min 140zł
Terapia manulana 45min 160zł
Terapia manulana 60min 180zł
Suche igłowanie (zawsze z TM) 85zł
Ćwiczenia indywidualne 30min 120zł
Ćwiczenia indywidualne 45min 140zł
Ćwiczenia indywidualne 60min 160zł
UGUL 20min 35zł
UGUL 40min 45zł
Kinesio Taping Nasza Taśma   35-50zł
Kinesio Taping Taśma Klienta   25-35zł
     
Masaż:    
Masaż Leczniczy 15min 65zł
Masaż Leczniczy 30min 110zł
Masaż Leczniczy 45min 140zł
Masaż Leczniczy 60min 160zł
Drenaż limfatyczny 15min 100zł
Drenaż limfatyczny 30min 130zł
Presoterapia 30min 55zł
Presoterapia 45min 70zł
Presoterapia 60min 85zł
     
Fizykoterapia:    
Laseroterapia 3min 28zł
Elektroterapia 15min 28zł
Krioterapia 3min 28zł
Ultradźwięki 5min 28zł
Pole magnetyczne 15min 28zł
Naświetlanie Sollux 15min 28zł
Sonoterapia/fonoterapia   28zł
Jonoforeza/fonoforeza   28zł
Fango  
Kąpiel wirowa kończyn górnych 15min 100zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych 20min 110zł
Rodzaj świadczenia Cena
Wizyta fizjoterapeuty w domu
pacjenta
190zł /60min**
Konsultacja fizjoterapeuty 150zł

 

**cena obowiązuje w odległości 10km od placówki

Rodzaj świadczenia Cena
Konsultacja Fizjoterapeuty
130 zł
Indywidualny Instruktaż Ćwiczeń
30min – 130 zł
Konsultacja Lekarza Rehabilitacji  190 zł
Konsultacja Lekarza Ortopedy  190 zł
Produkt Cena
Indywidualne wkładki do butów 489zł
Druga para -10%*
Trzecia para -15%*
Czwarta para i następna
-20%*

 

*Rabat dotyczy zakupu wkładek dla jednego pacjenta

  • Czas trwania zabiegu może ulec zmianie, gdyż uzależniony jest od: cech indywidualnych pacjenta, rodzaju jednostki chorobowej oraz użytej dawki zabiegowej.

** Światło skanera obejmuje większą powierzchnię, zalecane w dolegliwościach bólowych kręgosłupa, barków oraz stawów kolanowych. Dłuższy czas naświetlania.

Promocja 10% przy wykupieniu 10 dni zabiegowych (płatne z góry).

Regulamin promocji dostępny w placówce.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej*. (Kopia 1 strony) 1zł