Prowadzimy usługi przez Centrum Rehabilitacji na NFZ z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Przyjmujemy pacjentów w ramach poradni ambulatoryjnej – Ośrodek Rehabilitacji Dziennej.

Wszystkich chętnych zapraszamy- wolne terminy!

Ważny komunikat ! Wolne miejsca na rehabilitacje dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności!

Informacja dla wszystkich osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub ich opiekunów.

Informujemy, że od 1 lipca 2018 r. wprowadzono zmiany w korzystaniu z fizjoterapii dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

NFZ finansuje dla tych osób między innymi rehabilitację:

  1. dla pacjentów leżących – w miejscu zamieszkania
  2. dla pacjentów poruszających się– w warunkach ośrodka rehabilitacji dziennej

Taką rehabilitację realizujemy na terenie naszej placówki w obrębie Wołomina oraz okolic.

Osoby te mają prawo do leczenia poza kolejką oczekujących. W naszej placówce posiadamy wciąż wolne miejsca zarówno dla Pacjentów wymagających leczenia w warunkach domowych jak i stacjonarnie w naszej placówce.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumentami potwierdzającymi szczególne uprawnienia osób o ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI wynikające z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932) są:

1) orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności

2) za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

3) wyroki sądowe

4) legitymacje

Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną: 22 763 95 45 lub 539 214 802

lub drogą mailową: przychodnia@rehabilitacjawolomin.pl