Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Al. Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa
tel./faks: +48 22 833 08 86
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl
www.bpp.gow.pl