Jako kierownik przychodni nadzoruję pracę personelu, dbam o dobry wizerunek przychodni oraz dobry kontakt z pacjentami. Wśród naszego personelu cenię ich doświadczenie i zaangażowanie w pracę z pacjentem. W naszej przychodni najważniejszy jest pacjent. Każdy z nas stara się pomagać i w pełni angażuje się w swoją pracę.